PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 4 November 2014

BM2 2014:SOALAN NO.3...!

CONTOH / CADANGAN JAWAPAN:

 • Soalan 3(a) iaitu membina ayat:-
(i) putih bersih
Uniform sekolah itu menjadi putih bersih selepas dicuci dengan sabun jenama baharu itu.
(ii) bersatu hati
Penduduk kampung kita perlu bersatu hati dalam membuat keputusan.
(iii) titik permulaan
Kejayaan dalam SPM nanti akan menjadi titik permulaan untuk saya mengejar cita-cita.
(iv) kenangan manis
Diharapkan peristiwa ini akan menjadi kenangan manis yang tidak boleh dilupakan.
(v) berpandangan jauh
Kebiasaannya orang-orang tua berpandangan jauh ketika mengambil sesuatu tindakan.
(vi) menenangkan fikiran
Awak sepatutnya membaca al-Quran untuk menenangkan fikiran awak yang kusut itu.
Komen:-
Calon-calon perlu menunjukkan bahawa mereka faham akan maksud dan cara menggunakan rangkai kata di atas dalam ayat.
Calon-calon tidak perlu membina ayat-ayat yang panjang dan kompleks.
 • Soalan 3(b) iaitu mengenal pasti subjek dan predikat dalam tiga ayat yang diberikan.
(i) Subjek : Atlet muda itu
     Predikat : telah mengharumkan nama Malaysia dalam Sukan Komanwel.
(ii) Subjek : Sejak di bangku sekolah lagi 
      Predikat : abang terkenal dengan sikapnya yang ringan tulang
(iii) Subjek : Penjagaan pelbagai kemudahan yang terdapat di taman rekreasi
       Predikat : menjadi tanggungjawab semua pihak
 • Soalan 3(c) iaitu kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan
(i) dailog - dialog (ejaan) ; berdekatan - terdekat (imbuhan)
(ii) berbillion - berbilion (ejaan) ; persediaan - menyediakan (imbuhan)
(iii) ekspress - ekspres (ejaan) ; menjalani - menjalankan (imbuhan)
 • Soalan 3(d) iaitu kesalahan istilah dan kesalahan tatabahasa
(i) profesion - profesional (istilah) ; dikagumi oleh saya - saya kagumi (tatabahasa)
(ii) dimakan zaman - ditelan zaman (istilah) ; beberapa langkah-langkah - beberapa langkah (tatabahasa)
(iii) menyusur - mengalir (istilah); di suatu masa - pada suatu masa (tatabahasa)

3(e) ... selepas ini, kilat petir sabung-menyabung !

Sunday, 2 November 2014

MANFAAT MENYERTAI SUKAN LASAK...!
PENDAHULUAN:-
 • Sukan lasak semakin digemari dan menjadi pilihan dewasa ini.
 • Menjanjikan aksi dan cabaran yang bukan senang untuk ditempuhi.
 • Memerlukan semangat juang dan keberanian yang tinggi di samping terpaksa menanggung kos yang bukan sedikit.
 • Antara faktor kenapa sukan lasak semakin diminati ialah:-
 1. mencari kelainan
 2. menguji keupayaan mental dan fizikal diri sendiri
 3. menyahut cabaran
 4. menikmati keindahan alam sekitar
IDEA-IDEA PENTING:-
 • Meningkatkan keyakinan dan kemampuan diri
 • Menanam semangat kerjasama berpasukan yang tinggi dalam kalangan peserta
 • Menguji kebolehan dan tahap keberanian individu
 • Memupuk disiplin yang tinggi
 • Menikmati keindahan dan keunikan alam sekitar
 • Memupuk kesedaran tentang alam sekitar
 • Meningkatkan tahap kecergasan dan kesihatan
 • Menghargai kebesaran Ilahi

Wednesday, 29 October 2014

RAMALAN ESEI SPM 2014...!

CADANGAN IDEA KARANGAN SPM MENGIKUT TEMA
TEMA SEMANGAT PATRIOTIK

 


1. Anda berhasrat untuk menyertai satu pertandingan ceramah yang bertajuk ‘Penerapan Semangat Patriotik Dalam Kalangan Generasi Muda Kini’.
Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.

 
Cadangan Idea

 
a.        Kata alu-aluan dan tajuk ceramah
b.        Maksud patriotik
c.        Cara penerapan – cerita, aktiviti, filem, kempen
d.    Kesan – naikkan semangat majukan negara, nilai cinta negara, semangat   berpasukan dan perpaduan
e.        Harapan


2.  Semangat patriotisme perlu ada dalam diri generasi muda pada hari ini kerana mereka bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan.
Huraikan langkah-langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam diri anda.

Cadangan Idea
 
a.        Mempelajari mata  pelajaran sejarah dengan penuh minat
b.        Menonton filem tentang sejarah negara
c.        Membaca buku sejarah negara
d.        Mengenali tokoh-tokoh kemerdekaan negara
e.        Mengunjungi tempat-tempat bersejarah di pelbagai negeri
f.         Menyertai sambutan kemerdekaan negara


3.     Anda telah mewakili sekolah anda dalam satu pertandingan pidato peringkat daerah. Tajuk pidato anda ialah “Tanggungjawab Ibu Bapa Memupuk Semangat Patriotik dalam Jiwa Anak-anak’.
Tuliskan teks pidato itu selengkapnya.
 
Cadangan Idea
 
a.        Ibu bapa menjelaskan kepada anak-anak peri pentingnya semangat patriotik
b.        Ibu bapa membawa anak-anak melawat tempat-tempat bersejarah
c.        Ibu bapa menyediakan buku-buku/bahan bacaan/ visual yang berkaitan sejarah dan kenegaraan
d.        Ibu bapa menceritakan jasa/pengorbanan tokoh-tokoh pemimpin/pejuang kemerdekaan

e.        Ibu bapa menggalakaan anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti bertemakan semangat patriotic


  
TEMA KEMASYARAKATAN

1. Semangat kejiranan yang semakin luntur telah menyebabkan timbulnya berbagai-bagai masalah dalam masyarakat.
Huraikan faktor-faktor lunturnya semangat kejiranan dan cara-cara mengatasinya.
 
Cadangan Idea
 
                  Faktor-faktor
 
a.        Perubahan pola/gaya hidup/ kesibukan dengan kerjaya
b.        Kemajuan dalam bidang teknologi
c.        Kurang kesedaran masyarakat tentang kepentingan hidup berjiran/ masyarakat bersifat individualistik
d.        Jurang status sosioekonomi
e.        Semangat perkauman yang masih menebal


  Cara-cara mengatasi
 
a.        Ibu bapa perlu menyuburkan amalan kejiranan dalam kalangan anak-anak sejak kecil
b.        Ibu bapa perlu membawa/menggalakkan anak-anak menyertai aktiviti kejiranan seperti aktiviti gotong-
          royong, kenduri-kendara
c.        Masyarakat menganjurkan lebih banyak aktiviti kemasyarakatan di peringkat kawasan kediaman – Rukun
          Tetangga, Sistem Rondaan Sukarela (SRS), Rakan Cops
d.       Masyarakat perlu mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat seperti tolong-menolong,
         ziarah-menziarahi
e.       Kerajaan memperbanyakkan penganjuran program kemasyarakatan peringkat kebangsaan seperti majlis
          rumah terbuka

 


2.    Statistik di atas menunjukkan bahawa tidak kurang daripada 47 kemalangan telah dilaporkan berlaku pada setiap hari di lebuh raya tidak termasuk jalan-jalan lain.

Selaku rakyat yang prihatin, cadangkan langkah-langkah berkesan yang boleh dilakukan untuk mengatasi kemalangan jalan raya. Cadangan anda hendaklah dihuraikan dan disertai oleh bukti yang kukuh.
 
Cadangan idea


a.        Pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas lagi
b.        Pihak kerajaan perlu mengetatkan syarat untuk mendapatkan lesen memandu
c.        Pasukan peronda polis dan JPJ perlu membuat pemantauan secara berterusan di jalan-jalan yang berisiko
          berlakunya kemalangan
d.        Masyarakat perlu mengubah sikap ketika memandu
e.        Masyarakat perlu mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya
f.         Masyarakat perlu memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memandu
g.        NGO perlu melancarkan kempen pemanduan berhemah
h.        Swasta perlu memastikan supaya jelan raya sentiasa berada dalam keadaan baik


 

Tuesday, 28 October 2014

ESEI: PERANAN IBU BAPA GALAKKAN ANAK BERSUKAN...! • PENDAHULUAN:-

Bersukan bukan lagi boleh dianggap sebagai aktiviti masa lapang dan riadah semata-mata. Selaras dengan perkembangan dunia pada hari ini, sukan bukan sahaja berubah dari segi disiplin dan peraturan malah perubahan yang paling ketara adalah dari segi fungsi ataupun peranan. Kini sukan terutamanya bola sepak, badminton, tenis, golf, bola keranjang boleh mendatangkan pendapatan yang lumayan. Kini sukan telah menjadi salah satu bentuk kerjaya yang menarik dan menjadi pilihan.

 • IDEA-IDEA PENTING:-
 1. Ibu bapa menjadi contoh teladan kepada anak-anak. Bagi menggalakkan anak-anak berminat dan bergiat aktif dalam aktiviti sukan, ibu bapa hendaklah menjadi contoh teladan dan cerminan kepada mereka. Para ibu bapa sewajarnya perlu terlebih dahulu mempamerkan minat dan kesungguhan mereka dalam melibatkan diri dalam aktiviti sukan, contohnya pada setiap petang mereka keluar berjoging dan ke lapangan untuk latihan sukan.
 2. Ibu bapa menyediakan keperluan sukan terhadap anak-anak. Bagi menjalani aktiviti bersukan, biasanya kita perlu memiliki peralatan tertentu yang sudah semestinya terpaksa mengorbankan perbelanjaan. Besar atau kecilnya perbelanjaan itu bergantunglah pula kepada jenis sukan yang kita terlibat. Kegagalan ibu bapa menyediakan peralatan yang dimaksudkan boleh memadamkan minat anak-anak terhadap sukan yang diminatinya.
 3. Memberikan latihan yang khusus kepada anak-anak. Ibu bapa yang berkemampuan boleh menghantar atau mendaftarkan anak-anak di kelab-kelab sukan yang menjadi pilihan. Dengan cara ini anak-anak akan diberikan peluang mengikuti skim latihan yang sistematik daripada jurulatih-jurulatih yang berkelayakan. Bakat dan minat anak-anak dapat digilap sejak mereka masih di bangku persekolahan.
 4. Mendedahkan anak-anak kepada pertandingan-pertandingan yang berprestij. Ibu bapa disarankan agar dapat membawa anak-anak mereka menyaksikan perlawanan atau pertandingan sukan di pelbagai peringkat. Jika sukan bola sepak, kejohanan yang berlangsung di negara kita seperti Kejohanan Piala FA, Piala Liga Malaysia dan seumpamanya. Anak-anak yang diberikan pendedahan sebegini dipercayai akan mempunyai minat yang lebih mendalam dalam sukan-sukan tersebut. 
 5. Menyediakan ganjaran dan hadiah kepada anak-anak yang berjaya. Anak-anak yang mempamerkan kehebatan dan seterusnya mencapai kejayaan wajar diberikan ganjaran dan hadiah. Walaupun nilai ganjaran itu tidak begitu penting, namun reaksi ibu bapa ini semestinya akan membakar semangat anak-anak lebih bersungguh-sungguh melibatkan diri dalam sukan.


Monday, 20 October 2014

KATA BANYAK MAKNA...!

 http://3.bp.blogspot.com/-jNZWshPT7i4/Tn3tYELkovI/AAAAAAAABXY/f1sHv0CXEUU/s1600/tayar+hujan.jpg
 Bunga tayar belum haus...
Sesetengah perkataan bahasa Melayu mempunyai makna yang lebih daripada satu. Misalnya perkataan 'daun'. Makna pertama bagi daun ialah bahagian tumbunan biasanya nipis, leper dan berwarna hijau. Daun juga membawa makna benda yang berkeping-keping dan berbentuk nipis seperti 'daun kipas', dan 'daun pintu'. 
Biasanya untuk menguji kefahaman pelajar tentang makna dan penggunaanya dalam ayat, contohnya dalam peperiksaan SPM, calon-calon diminta menulis DUA ayat bagi setiap satu perkataan untuk menunjukkan bahawa calon tersebut faham akan makna dan penggunaanya.
Contoh soalan:-
 • Tulis DUA ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan makna dan penggunaanya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
 1. haus
 2. tajam
 3. bidang
Contoh jawapan:-
 • haus
 1. Cuaca yang panas terik menyebabkan saya berasa sangat haus.
 2. Bunga tayar kereta ayah sudah haus.
 • tajam
 1. Pisau baharu itu sangat tajam.
 2. Fikiran budak kecil itu sangat tajam.
 • bidang
 1. Adik menuntut di IPTA dalam bidang Kejuruteraan Elektrik.
 2. Dada peserta bina badan itu sangat bidang.
Para calon tidak perlu membina ayat-ayat yang terlalu panjang dan 'sofistikated', melainkan ringkas dan mampu menjelaskan perbezaan makna dan penggunaannya sahaja.

Sunday, 19 October 2014

ESEI: LANGKAH MENYEMARAK BUDAYA INOVASI...!

 http://4.bp.blogspot.com/_5M-Q_nImovk/TEL_aSwyAPI/AAAAAAAAADY/TFOZMD-eH_U/s1600/eeopma-36.jpg
PENDAHULUAN:-
Inovasi merupakan idea, amalan dan objek yang dianggap baharu dan diperbaharu manakala kreativiti pula merupakan suatu proses pemikiran yang mendorong usaha ke arah mengaplikasi idea baharu hasil daripada gabungan idea lama dan baharu.
Budaya inovasi dan kreativiti ini amat dituntut demi menghadapi persaingan di peringkat global.

IDEA-DEA:-
 • Kerajaan telah melancarkan Tahun Sains dan Gerakan Inovasi Nasional sejak 2012 sebagai satu usaha untuk menggerakkan agenda pembangunan negara menerusi pembudayaan sains dan inovasi dalam kalangan rakyat.
 • Perdana Menteri Datuk Seri Najib mencadangkan setiap kementerian dan agensi kerajaan menubuhkan satu unit inovasi khas yang bertanggungjawab tentang pelbagai kegiatan dan program motivasi yang meliputi sistem penyampaian, sistem pengkomputeran dan lain-lain.
 • Kerajaan telah menubuhkan Pasukan Gerak Khas Inovasi Inklusif yang diterajui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang bertanggungjawab memperincikan kaedah pelaksanaan inovasi inklusif secara sistematik dan berterusan.
 • MOSTI sentiasa memberikan galakan berkenaan aktiviti inovasi dalam kalangan rakyat menerusi penyediaan dana dikenali sebagai 'Sciencefund dan Innofund'.
 • MOSTI juga menyediakan prasarana dan persekitaran yang kondusif bagi menggalakkan aktiviti inovasi.
 • Kerajaan turut menyediakan pelbagai pengiktirafan untuk memupuk minat anak muda dan masyarakat ke arah menyumbang idea-idea seperti Anugerah Inovasi Negara dan Anugerah Inovasi Perdana Menteri.
 • Kerajaan mengisytiharkan 31 Oktober setiap tahun sebagai Hari Inovasi.
 • Perdana Menteri telah memberikan peruntukan tambahan dalam bajet 2013 sebanyak RM500 juta dalam bidang pendidikan bagi melaksanakan aktiviti latihan guru yang berfokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT).
KESIMPULAN:-
Kesimpulannya, budaya inovasi dan kreativiti perlu diterapkan dan diamalkan oleh semua pihak termasuklah sektor swasta, awam, NGO, ibu bapa, institusi pendidikan, pelajar sekolah dan juga anak-anak di prasekolah.
Budaya ini harus diarusperdanakan bagi memperkasakan masyarakat ke arah mencapai negara yang inovatif dan berkembang maju.

Saturday, 18 October 2014

SOALAN TG. 4 SBP....!

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TG. 4
Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Mengintai Ruang Insaf

Semakin berat kejahilan
terpikul di bahu
semakin jauh perjalanan
memburu nur-Mu.

Sewaktu berlari di padang hidup
kerap kakiku tersadung selirat akar
tubuhku tercalar duri pidana
pada samar kejauhan ancala mulia makin kabur
dan menghilang. 

Sekadar songsong aksara kata
tanpa kembali ke tunjang makna
Apakah dalam sarat khilaf
masih terbuka ruang untuk
dianugerahkan keinsafan?

Rabb,
moga pintu taubat-Mu terbuka
sebelum api dari bara itu menyala.

Shukri Abdullah
Antologi Harga Remaja
DBP.

 1. Berikan maksud frasa kerap kakiku tersadung selirat akar? [2 markah]
 2. Pada pendapat anda, apakah tindakan-tindakan yang perlu anda lakukan setelah menyedari kesilapan diri? [3 markah]
 3. Huraikan DUA persoalan yang terdapat dalam sajak di atas. [4 markah]
Skema Jawapan:-
 1. Maksud frasa kerap kakiku tersadung selirat akar ialah penyajak banyak melakukan kesalahan dan kesilapan semasa hidup.
 2. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan ialah:-
 • bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi kesilapan yang telah dilakukan.
 • memohon maaf daripada individu tersebut atas kesalahan yang dilakukan
 • menghadiri kuliah agama/ceramah agama - mendalami ilmu agama
 • menerima/mendengar nasihat yang diberikan
 • banyak bermuhasabah diri
      3. Dua persoalan yang terdapat dalam sajak di atas ialah:-
 • Persoalan fitrah manusia yang sering melakukan kesilapan dalam hidup; contohnya pengarang mengatakan bahawa setiap manusia tidak pernah lari daripada melakukan kesilapan.
 • Persoalan keinsafan yang wujud dalam diri manusia apabila menyedari kesilapan lalu; contohnya pengarang mengatakan bahawa hanya dengan keinsafan boleh membawa kehidupan yang bermakna.PROMOSI III

Loading...