PENAJA

RAKAN ILMU

Wednesday, 14 October 2015

SAJAK ASAP: SOALAN PT3 2015...!

6. Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
    menggunakan ayat anda sendiri.

Asap

Asap,
mengapakah
bisamu
memedihkan mataku
menangis - tanpa sebab?

Asap,
mengapakah rongga-ronggamu
semakin lama semakin membesar
dan aku tenggelam lemas
tanpa airnya?

Asap,
hanya satu jantungku ini
telah kaurampas
berjuta-juta yang lain
tua dan muda
tanpa belas.

Asap,
tidak dapat kerasai
dengan sentuhan
tetapi bahangmu cukup
memusnahkan segala
tanpa apinya.

Maya Iza Azizan
Antologi Kasut Kelopak Jantung,
DBP

(i)     Dalam sajak tersebut, penyajak menyatakan beberapa kesan asap terhadap manusia.
         Nyatakan dua kesan asap tersebut.
[3 markah]

(ii)    Pelbagai unsur gaya bahasa digunakan dalam sajak Asap.
         Nyatakan dua gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Asap berserta contoh yang sesuai.
[3 markah]

(iii)   Untuk mengatasi masalah pencemaran udara semua pihak haruslah memainkan peranan.
         Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah
         pencemaran udara?
[4 markah]

JAWAPAN CADANGAN:-

(i)     Penyajak telah menyatakan beberapa kesan asap terhadap manusia. Antara kesannya
         ialah boleh memedihkan mata. Selain itu asap juga menyebabkan manusia menjadi
         lemas dan sukar bernafas.

(ii)    Gaya bahasa pertama yang terdapat dalam sajak Asap ialah sinkope, contohnya kata
         mataku, kaurampas dan kurasai. Selain itu gaya bahasa asonansi, iaitu pengulangan
         huruf vokal dalam baris yang sama, contohnya mengapakah rongga-ronggamu

(iii)   Pada pendapat saya, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah
         pencemaran udara adalah dengan mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian
         di jalan raya. Selain itu langkah tegas perlu diambil untuk mencegah pembakaran secara
         terbuka.

Tuesday, 13 October 2015

ESEI: PEP. AKHIR SBP TING. 4 2015...!

 
Bahagian B
[100 markah]
 
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]
 
Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah kata.
 1. Setiap murid mempunyai cita-cita untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan. Huraikan langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan.
 2. Budaya penyayang merupakan tonggak keharmonian dalam sesebuah institusi keluarga. Jelaskan peranan ibu bapa dalam mewujudkan budaya penyayang dalam kalangan ahli keluarga.
 3. Dalam menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang 2020, pihak-pihak tertentu alpa akan tanggungjawab melestarikan alam sekitar. Sebagai seorang warganegara yang peka terhadap alam sekitar, tulislah sebuah rencana bertajuk "Melestarikan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama".
 4. Kedudukan Malaysia di tengah-tengah negara ASEAN menjadikannya antara lokasi strategik untuk menjalankan sindiket pemerdagangan manusia. Jelaskan kerjasama yang boleh dilaksanakan oleh negara serantau dalam usaha membanteras pemerdagangan manusia.
 5. Drama berperanan sebagai wahana untuk mendidik masyarakat. Bincangkan.
 
 
KERTAS SOALAN TAMAT 
 
 


Monday, 12 October 2015

SKEMA PT3 BM 2015...!

Disebabkan soalan PT3 antara sekolah mungkin tidak sama, Cikgu hanya akan menumpukan perbincangan tentang skema jawapan berdasarkan sekolah sendiri. Jawapan yang dicadangkan ini tidak semestinya BETUL seratus peratus dan hanyalah sebagai rujukan semata-mata. Jawapan yang hakikinya adalah daripada Lembaga Peperiksaan sahaja.

S02A1

Bahagian A
[25 markah]

1. Dalam petikan di bawah ini, terdapat empat kesalahan Bahasa. Gariskan empat kesalahan Bahasa
    tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu
    menyalin petikan itu semula.

Duli Yang Mulia Sultan Kedah berkenan untuk mencemar duli ke Majlis Anugerah Cemerlang SMK Ibrahim. Semua warga sekolah itu teruja amat dengan keberangkatan tiba baginda yang disambut dengan meriah sekali. Semasa berucap, baginda menasihati murid-murid agar bijak memanfaatkan segala kemudahan pendidikan yang kerajaan sediakan bagi meningkatkan kecemerlangan mereka. Mereka juga diseru agar terus gigih menuntut ilmu demi untuk memenuhi aspirasi negara. Sebelum berangkat pulang, baginda beramah mesra dengan para guru dan semua murid-murid sekolah itu.

(i)      ...................................
(ii)     ...................................
(iii)    ...................................
(iv)    ...................................
[8 markah]
Komen Cikgu:-
Bentuk 'format' soalan 1 pada kali ini berbeza sekali berbanding dengan format soalan pada tahun lepas. Pada kali ini calon-calon diminta menggariskan kesalahan bahasa yang terdapat dalam perenggan, bukan lagi menggariskan satu kesalahan bahasa bagi setiap ayat, yang jumlahnya empat ayat.
Cara pemarkahan masih sama, iaitu 1 markah bagi setiap kesalahan bahasa yang digaris dan 1 mata lagi bagi setiap kesalahan yang diperbetul.

Berdasarkan soalan 1 di atas, Cikgu dapat mengesan kesalahan bahasa dengan mudah sekali, iaitu:-
dengan menggariskan perkataan 'berucap', 'yang kerajaan sediakan', 'demi untuk' dan 'semua murid-murid' yang jelas digunakan secara salah.

(i)    berucap                           > bertitah ( Bahasa istana)
(ii)   yang kerajaan sediakan     > yang disediakan oleh kerajaan (Pasif diri ke-3)
(iii)  demi untuk                       > demi / untuk (Kata sendi)
(iv)  semua murid-murid           > semua murid (Kata bilangan jamak)

2. Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan tersebut dan tulis ejaan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
[3 markah]

(i)   Guru mata pelajaran Geografi menyuruh murid-muridnya menyediakan alat tulis yang sesuai
       untuk memudahkan mereka melukis gambarajah proses pembentukan tasik ladam.

       gambarajah  > gambar rajah

(ii)  Demi keselesaan hidup rakyat yang tinggal di kawasan pedalaman, kerajaan sentiasa bersikap
       prihatin untuk mengambil pendekatan yang pro-aktif dalam menjayakan projek yang dirancang.

       pro-aktif   > proaktif

(iii) Dengan menggunakan resepi yang diwarisi sejak turun-temurun, martabak yang dijual di restoran
       itu amat enak sekali.

       resepi   > resipi  

SKEMA PT3 2015...!

Pagi tadi selesailah sudah Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) untuk subjek Bahasa Melayu Bertulis dan juga Matematik. Jadi pada malam ini, jika berkesempatan Cikgu akan cuba berkongsi jawapan subjek Bahasa Melayu berdasarkan pengamatan dan penilaian Cikgu. Sudah semestinya jawapan yang dicadangkan nanti tidak 100% betul seperti skema yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan.

Namun, sekurang-kurangnya dapatlah meredakan hati sedikit.....

Sabar...... janji malam nanti!!

Sunday, 11 October 2015

JAWAPAN SOALAN PT3...!

Berdasarkan respons soalan tentang kesalahan ejaan PT3, post sebelum ini, Cikgu dapat mengagak bahawa calon-calon PT3 2015 sebenarnya telah membuat persiapan yang agak rapi. Banyak jawapan yang diberikan adalah tepat. No komen....!
Jawapan untuk latihan tersebut ialah:-
 1. lagenda - legenda
 2. memamerkan - mempamerkan
 3. Dzohur - Zuhur
 4. atlit - atlet
 5. raksaksa - raksasa
 6. tips - tip
 7. kebanyakkan - kebanyakan
 8. kerinting - keriting
 9. panatia - panitia
 10. Analisa - Analisis

PT3: KESALAHAN EJAAN...!


ARAHAN SOALAN:
Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan itu dan tulis ejaan yang betul pada ruang yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
 1. Beliau amat mengagumi bakat serba boleh dan populariti lagenda seni tanah air itu.     
 2. Setiap sekolah mestilah memamerkan pelan lokasi bilik kelas di tempat yang strategik.
 3. Amin mengerjakan solat Dzohur di surau sekolahnya kerana terpaksa balik lewat kerana kegiatan kokurikulum.
 4. Segelintir atlit negara diberikan latihan intensif di seberang laut untuk mempertingkatkan kemahiran mereka.   
 5. Projek perumahan raksaksa akan dibina secepat mungkin di kawasan petempatan baharu itu.
 6. Penceramah subjek Bahasa Melayu PT3 itu suka memberikan tips panduan belajar kepada bakal calon PT3 2015.
 7. Mutakhir ini kebanyakkan pelajar sibuk mengulang kaji pelajaran kerana peperiksaan semakin dekat.
 8. Rambut adik yang kerinting itu bertambah cantik apabila dipakaikan skaf oleh ibu.
 9. Saya tidak dapat masuk ke kelas kamu pada hari ini kerana ada mesyuarat panatia Sains.
 10. Analisa keputusan percubaan PT3 baru-baru ini tidak begitu memuaskan Tuan Pengetua.
Jawapan:-
 1. ............................
 2. ............................
 3. ............................
 4. ............................
 5. ............................
 6. ............................
 7. ............................
 8. ............................
 9. ............................
 10. ............................         

Saturday, 10 October 2015

ANALISIS SOALAN NOVEL 2001 - 2014...!

 1. Sinopsis ( Jul 2002, Jun 2011, Nov 2013)
 2. Tema (Nov 2002, Jun 2007)
 3. Persoalan (Nov 2001, Nov 2003, Nov 2006, Nov 2011)
 4. Watak & Perwatakan (Nov 2003, Jun 2004, Jun 2005, Jun 2006, Nov 2007, Nov 2009, Nov 2011, Jun 2014)
 5. Plot (Nov 2001, Jul 2003, Nov 2008)
 6. Konflik (Nov 2004)
 7. Latar (Nov 2002, Jul 2003, Nov 2008)
 8. Latar tempat ( -banding dua buah novel - Nov 2005)
 9. Latar masa (Jun 2009)
 10. Latar masyarakat (Jun 2010)
 11. Nilai (Jul 2002, Nov 2004, Jun 2006, Jun 2007,  Nov 2009, Jun 2014)
 12. Pengajaran (Jun 2004, Nov 2005, Nov 2006, Jun 2008, Nov 2010, Jun 2011)
 13. Peristiwa / teladan (Jun 2005)
 14. Peristiwa (Nov 2007, Jun 2009, Jun 2010, Nov 2010, Nov 2013)
 15. Pemilihan tajuk dan kandungan (Jun 2008)

PROMOSI III